Hlavní strana

Spolek zahrádkářů Šebrov

přeje příjemné prožití vánočních svátku a

šťastný nový rok 2019,

ve ketrém Vám přejeme zejména  pevné zdraví a mnoho úspěchů,

těšíme se na setkání s Vámi v nadcházející sezóně.

PĚSTITELSKÁ PÁLENICE

Spolek zahrádkářů Šebrov zahájí letošní pálení ode dne

2.7.2018

 

K pálení se prosím objednejte na telefoním čísle : 728 959 308

 

Na Vaši hojnou účast se těší Spolek zahrádkářů Šebrov.

 

Klubovna

Půjčovné:

  • pro členy spolku        -    150,- Kč/den + energie

  • pro nečleny spolku    -   300,- Kč/den + energie   

 

Klubovnu je možné zamluvit u Lenky Kazdové na telefonním čísle 606 190 520.

Podrobnější informace k výpůjčkám naleznete v -Klubovni-rad