Jaro přichází

Pozvánka

Pozvánka na Výroční valnou hromadu

 Spolku zahrádkářů Šebrov

 

Která se koná dne 7. dubna 2018 ve 14 hodin v šebrovké hospůdce

 

 

Klubovna

Půjčovné:

  • pro členy spolku        -    150,- Kč/den + energie

  • pro nečleny spolku    -   300,- Kč/den + energie   

 

Klubovnu je možné zamluvit u Lenky Kazdové na telefonním čísle 606 190 520.

Podrobnější informace k výpůjčkám naleznete v -Klubovni-rad